Smrečany sú potočná radová dedina. Ležia vo vzdialenosti 5km severne od Liptovského Mikuláša, v strednej časti Liptovskej kotliny, pot končiarmi Západných Tatier, na obidvoch brehoch potoka Smrečianka. Chotár obce má rozlohu 806 ha a leží vo výške 655 - 2177m.n.m. Stred dediny sa nachádza v nadmorskej výške 704 m.n.m.

   Potok,ktorý obcou preteká, je veľmiprudký a v minulosti často ohrozoval obyvateľov a ich majetky, zvlášť počas dlhotrvajúcich dažďov.

   Obec dostala svoje meno pravdepodobne podľa okolitých smrekových porastov.

   V priebehu stáročí sa jej meno vyskytovalo vo viacerých podobách. 1299 Zemerchen, 1349 Szmerčen, Szmrchan, Szmrecsan, Szmeretsen, 1352 Scemerchen, 1422 Zemrechan, Zemrechen, 1447 Smreczano, 1460 Szmreczany, 1773 Smrčany, 1920 Smrečany.Maďarsky Smrecsán. Obyvateľov volajú Smrečanec, Smrečianka.

   V roku 1715 mala obec 23 daňovníkov. V roku 1784 66 domov a 526 obyvateľov.V roku 1828 65 domov a 618 obyvateľov. Zaoberali sa aj ťažbou železnej rudy a od 18. stprpčia boli známi domácou výrobou plátna. Presňejšie údaje o počte obyvateľov máme len od roku 1869. Podľa sčítania ľudu za posledné dve storočia boli v Smrečanoch takéto stavy obyvateľstva:

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1948 1970 1992 2001
Počet  558  579  545  596  552  465  539  502  557  638  612  616

   V Smrečanoch sa hovorí liptovským nárečím. Pre miestne nárečie je charakteristické používanie koncovky ô v prídavných menách (dobrô,peknô), koncovky ie v prídavných menách v množnom čísle (dobrie,peknie), koncovky ou v podstatných menách v množnom čísle (moc hruškou), tvrdá výslovnosť spoluhlásky ň v slovách kone, nemôžem, peniaze a mäkká výslovnosť koncovky ny (Smrečani,noviňi).