História športu v Smrečanoch

  Športovanie sa do Smrečian dostalo až po prvej svetovej vojne. Mláďež vracajúca sa z robôt v Pešti a Viedni priniesla do dediny novú hru - futbal. Časom prenikol do dediny i volejbal a v roku 1929 mali Smrečany i svoje volejbalové družstvo. Súpermi boli družstvá z okolitých dedín. Okolo roku 1930 sa obľúbeným šporotm stalo bicyklovanie. Napríklad v roku 1941 štyria smrečiansky mládenci podnikli na bicykloch výlet po trase Smrečany - Bratislava a späť. V predvojnových rokoch 1936-1938 bola v Smrečanoch založená odbočka Telocvičnej jednoty Sokol v Lipt. Sv. Mikuláši pre Smrečany-Žiar. Z okresnej organizácie prichádzali do Smrečian tréneri a učili mládež cvičiť prostné cviky, zostavy na hrazde, bradlách, koze, na žinenkách... Gymnastické náradie bolo umiestnené v kultúrnom dome, ktorý slúžil ako telocvičňa. Počas vojny však bolo úplne všetko zničené.
  V roku 1960 vznikla spoločná telovýchovná jednota pre Smrečany a Žiar s názvom DRUŽBA, ktorá mala v čase založenia futbalový, stolnotenisový, volejbalový, lyziarsky a turistický oddiel.
  V súčasnosti pribudol skialpinistický oddiel a zanikol volejbalový. Bližšie informácie nájdete na stránke Telovýchovnej jednoty DRUŽBA Smrečany-Žiar

TJ Družba Smrečany - Žiar